Chuť investovat udržitelně je na vzestupu. Udržitelné investice budou v příštím roce představovat polovinu všech investic: Tiskové sdělení Asociace pro kapitálový trh ČR

Zájem o udržitelné investování rok od roku roste. V roce 2019 stoupl meziročně objem vydaných zelených bondů o 46 % na průměrných 21 miliard kvartálně. Postupně stoupá také poměr soukromých emitentů, kteří emitovali 51 % objemu zelených dluhopisů (TRV Report, ESMA). Co to ale udržitelné investování vlastně je?

--- Asociace pro kapitálový trh ČR

Udržitelné neboli ESG investice jsou poměrně novým způsobem investování. Klasický model, založený na finančních aspektech, jako je ziskovost či zadluženost, je doplněn o analýzu nefinančních faktorů, které se skrývají pod zkratkou ESG. Konkrétně se tedy jedná o enviromentální (E), společenská (S) a rizika spojená s vedením firmy (G).

 

Jak firma přispívá ke znečištění ovzduší? Jak pracuje s odpady? Je energeticky úsporná? Jak se chová k vlastním zaměstnancům? Jaké má vazby k obyvatelům dané lokality? Jak výkonné je představenstvo? Jaké je jeho genderové zastoupení? Od firmy, která dosáhne vysokého skóre v ESG hodnocení, se očekává lepší výnos, odolnost vůči výkyvům trhu, dlouhodobě udržitelný růst.

 

ESG je velice populární hlavně mezi mladými, v současné době hlavně v západní Evropě, nicméně pomalu, ale jistě se dostává i k nám. Kolegové ze západní Evropy říkají, že se u nich běžně stává, že přijde investor a jedna z prvních otázek bývá, které investice z nabídky jsou udržitelné. Zejména se ptají na environmentální záležitosti,” komentuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.

 

Střední a východní Evropa je zatím ve stadiu, kdy zjišťuje, k čemu je to vlastně dobré. Mladá generace však otázky udržitelnosti již řeší zcela samozřejmě, a tento postoj se odráží i v jejich investičních preferencích.”

 

„Odpovědné neboli ESG investování je z pohledu investorů velice perspektivní oblast. Stále se však setkávám s názorem, že odpovědnost investice je uplatňována na úkor výnosu. Opak je ale pravdou. Integrace ESG faktorů totiž usnadňuje odhalit potenciální hodnotu firem v budoucnu. Zaměření na firmy s udržitelným obchodním modelem umožňuje odpovědným fondům odolávat velkým šokům na trhu. Fondy, které se řídí principy společensky odpovědného investování, prokázaly odolnost během velké finanční krize v roce 2008 a překonaly své tradiční konkurenty také při koronakrizi.“ dodává Lubomír Vystavěl, generální ředitel NN Investment Partners C.R., a.s.

 

Kdo zelenost investic ohlídá?

 

Evropská komise se již delší dobu snaží soustředit evropské zdroje na udržitelné projekty. Když se dnes vypisuje nějaký dotační program, pravidla jsou nastavená tak, aby se každá investice posuzovala i z pohledu udržitelnosti. To se přenáší i na finanční instituce.

Regulace finančního trhu je obrovská již nyní a toto je jen další střípek.

Nyní když fond investuje do akcií, hlídá to jednak lokální regulátor, čili národní banka, a na ni dohlíží ještě evropské úřady. Problém ale spíše taxonomie, tedy jak určit, co všechno se má považovat za udržitelnou investici. Po několika letech diskuzí došlo k politické shodě a její přijetí by mělo být otázkou krátké doby,” komentuje Jana Brodani.

 

Zelených investic bude více

 

V Čechách se tento styl investování rozbíhá velmi pomalu. Poptávka ale roste, a to hlavně u mladší generace. Letos už lze očekávat velkou nabídku zelených investic.

Paradoxně k tomu přispívá i pandemie covid-19, která přinesla zkušenost, že firmy mohou přijmout nové způsoby práce rychleji, než si myslely. Učinit z udržitelných financí klíčovou oblast investiční strategie už pomalu přestává být volbou a stává se povinností. Nikdo nebude překvapený, když udržitelné investice budou už v příštím roce představovat polovinu všech investic” uzavírá Brodani.

 

Štítky

Investice Dvojka

Související články

Role finančních poradců se v období recese nijak nezmenšuje, spíše naopak

finance / / 09. 03. 2021

holver oslavil 20 let

finance / / 17. 12. 2020