Zelené investice

Naše generace se potýká s plastovým znečištěním, které je pokládáno za dosud největší ekologickou katastrofu. Plastů jsou plné moře, oceány, odpadkové koše v domácnostech, a dokonce i média. Přispět se snaží také jednotlivci ať už omezením používání plastů, svědomitým tříděním a organizováním hromadných úklidů, nebo podporou systémových změn prostřednictvím investování do rozvoje recyklačního průmyslu.

Ekologické dluhopisy obecně jsou skvělou příležitostí, jak zúročit své úspory a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Zásadní je, že emitentům i investorům nejde pouze o zisk, ale především o pozitivní dopady podnikání. Často naplňují jeden z cílů udržitelného rozvoje přijatých na mezinárodní úrovni. Recyklace přispívá konkrétně k naplňování cíle číslo dvanáct: Odpovědná výroba a spotřeba.

 

Z přírody si bereme více, žijeme na ekologický dluh

Z přírody si bereme více, než je schopna produkovat a obnovovat. Ještě do sedmdesátých let nám planeta poskytovala více, než jsme potřebovali. Poté naše globální spotřeba začala růst takovým tempem, že aktuálně lidstvo spotřebovává více zdrojů, než kolik je planeta během roku schopna obnovit. Žijeme na ekologický dluh a „okrádáme“ další generace. Ohleduplnost a odpovědnost za vlastní spotřebu jsou tak čím dál aktuálnější témata, která se dotýkají jednotlivců, domácností i firem. Recyklace plastového odpadu a jeho přeměna na regranulát – druhotnou surovinu, která ve výrobě nahrazuje suroviny primární, nabízí elegantní, ekologické a ekonomické řešení globálního problému s plasty.

Štítky

Investice

Související články

Nová NN startuje produktovou řadou NN Orange

finance / digitalizace / / 11. 08. 2020

Ne vždy se zlato třpytí

finance / / 24. 08. 2020